Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z 57. /mimoriadnej/ schôdze vlády Slovenskej republiky 27. septembra 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda SR sa zišla a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.

Vláda SR prerokovala a schválila Stratégiu vlády SR na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny a súbor opatrení na jej realizáciu - I. etapa.
Materiál v uzneseniach vlády SR určuje postup riešenia problémov rómskej národnostnej menšiny aj do budúcnosti a to tak, že príslušné ministerstvá a krajské úrady budú každoročne predkladať vláde SR upresňujúce návrhy systémových opatrení a vyrovnávacích činností pozitívnej stimulácie spolu aj s návrhom požiadaviek na štátny rozpočet budúceho roka.
Stratégiu predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky.

Vláda SR prerokovala a nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Ľudovítovi Černákovi, poverenému riadením Ministerstva hospodárstva SR.
Vláda SR poverila predsedu vlády SR, aby oznámil stanovisko vlády predsedovi Národnej rady SR.
Návrh predložil predseda vlády SR M. Dzurinda.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 27. septembra 1999
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR.