Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 24. novembra 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 70. /mimoriadnej/ schôdzi a rokovala pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.
Na zasadnutí nie sú prítomní: podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš /výjazdové rokovanie Legislatívnej rady vlády - Bardejov/, ministerka financií SR Brigita Schmögnerová /NR SR/, ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová, minister školstva SR Milan Ftáčnik /PC Žilina/, minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský /ZPC Londýn/, minister životného prostredia SR László Miklós /ZPC Nemecko/. Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Vláda SR vyslovila súhlas s Návrhom zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spoločnom postupe pri delení majetku ČSFR medzi Českú republiku a Slovenskú republiku a o jeho prechode na Českú republiku a Slovenskú republiku.
Návrh predložil predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 24. novembra 1999
     Hovorkyňa vlády SR Miriam Fiťmová.