Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 26. novembra 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 71. /mimoriadnej / schôdzi a rokovala pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.
Na zasadnutí neboli prítomní: minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan /ZPC/, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši /PC/, minister vnútra SR Ladislav Pittner /PC/, minister životného prostredia SR László Miklós /ZPC Brusel/, minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský /NR SR/. Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Vláda SR vzala späť návrh na voľbu RSDr. Štefana Volnera, CSc. za viceprezidenta prezídia Fondu národného majetku SR a navrhla zvoliť Mgr. Bohuslava Brendzu za viceprezidenta prezídia Fondu národného majetku.
Mgr. Bohuslav Brendza sa narodil v roku 1951 v Prešove. V súčasnosti pracuje ako zástupca riaditeľa Prešovskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Prešove.
Návrh predložil predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 26. novembra 1999
     Hovorkyňa vlády SR Miriam Fiťmová.