Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
mimoriadnej schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
22. februára 1999 o 10.00 hod. v budove Úradu vlády SR

Na Úrade vlády SR sa stretne vláda Slovenskej republiky na mimoriadnom zasadaní, na ktorom prerokuje nasledujúci bod.

Návrh štátneho rozpočtu na rok 1999.
Predklada: ministerka financií

O 14.00 hodine bude vláda rokovať s poslaneckými klubmi v NR SR. O 18.00 sa vláda SR opäť zide s cieľom schváliť Zákon o štátnom rozpočte na rok 1999.

Po večernom zasadnutí bude krátke pressfoyer.

 
     Bratislava 22. februára 1999
     TIO Úradu vlády SR