Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
mimoriadnej schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
25. marca 1999 o 15.00 h v budove Národnej rady SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

 
     Bratislava 25. marca 1999
     TIO Úradu vlády SR