Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
mimoriadnej schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
6. apríla 1999 o 20.00 h v budove Úradu vlády SR

Situácia v Kosove.

 
     Bratislava 6. apríla 1999
     TIO Úradu vlády SR