Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
mimoriadnej schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
9. apríla 1999 o 8.00 h v budove Úradu vlády SR

Návrh špecifikácie foriem a rozsahu poskytnutej humanitnej pomoci obyvateľom Kosova.

 
     Bratislava 8. apríla 1999
     TIO Úradu vlády SR