Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
28. schôdze vlády SR dňa 15. apríla 1999

Stanovisko vlády SR k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Eduardovi Kukanovi, poverenému riadením Ministerstva zahraničných vecí SR

 
     Bratislava 15. apríla 1999
     TIO Úradu vlády SR