Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
35. /mimoriadnej/ schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
31. mája 1999 o 14.00 hod. v budove Úradu vlády SR

Na Úrade vlády SR sa stretne vláda Slovenskej republiky na mimoriadnom zasadaní, na ktorom prerokuje nasledujúci bod

Stratégia urýchlenia reforiem - Program ozdravenia
Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš

Po skončení tlačová konferencia o výsledkoch rokovania.

 
     Bratislava 28. mája 1999
     TIO Úradu vlády SR