Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
37. /mimoriadnej/ schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
4. júna 1999 o 8.30 hod. v budove Úradu vlády SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Predkladá: ministerka financií SR Brigita Schmőgnerová

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Predkladá: ministerka financií SR Brigita Schmőgnerová

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 314/1996 Z.z. o prokuratúre
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           Mária Machová

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 314/1996 Z.z. o prokuratúre
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           Mária Machová

Návrh na pristúpenie štátu k procesu stabilizácie vo VSŽ
Predkladá: ministerka financií Brigita Schmőgnerová

Na začiatku rokovania fototermín.
Po skončení tlačová konferencia.

 
     Bratislava, 3. júna 1999
     TIO Úradu vlády SR