Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
38. /mimoriadnej/ schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
6. júna 1999 o 18.00 hod. v budove Úradu vlády SR

Návrh na pristúpenie štátu k procesu stabilizácie vo VSŽ
Predkladá: ministerka financií Brigita Schmőgnerová

Po skončení rokovania bude krátka tlačová konferencia.

 
     Bratislava, 4. júna 1999
     TIO Úradu vlády SR