Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
45. mimoriadnej schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
10. júla 1999 o 8.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh na zmenu uznesenia vlády č. 521 z 23. 6. 1999 k návrhu zákona o používaní jazykov národnostných menšín.
Predložil: predseda vlády SR M. Dzurinda

 
     Bratislava 10. júla 1999
     TIO Úradu vlády SR