Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
53.(mimoriadnej) schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
13.septembra 1999 (pondelok) o 11.00 hod. v budove Výskumného ústavu vodného
hospodárstva, Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu č. 5, Bratislava

Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike 1999
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 1999
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Správa o vodnom hospodárstve v Slovenskej republike 1999
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh opatrení k Správe o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR 1999, Správe o lesnom hospodárstve v SR 1999 a Správe o vodnom hospodárstve v SR 1999
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

O 14-tej hodine sa uskutoční v budove Výskumného ústavnu vodného hospodárstva tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania).

 
     Bratislava 10. septembra 1999
     TIO Úradu vlády SR