Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
rokovania vlády Slovenskej republiky
21. septembra 1999

Program nie je.