Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
55. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
22. septembra 1999

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 73/1995 Z.z. o pobyte cudzincov na území SR v znení zákona č. 70/1997 Z.z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Nové znenie
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení nálezu Ústavného súdu SR č. 77/1998 Z.z.
Predkladá: podpredseda vlády SR pre legislatívu

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona NR SR č. 189/1993 Z.z. o Fonde detí a mládeže v znení zákona č. 378/1998 Z.z.
Predkladá: minister školstva SR

Návrh na uzavretie Dohody medzi Slovenskou republikou a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu o uplatnení záruk na základe Zmluvy o nešírení jadrových zbraní
Predkladajú: minister zahraničných vecí SR,
             minister hospodárstva SR
             a predseda Úradu jadrového dozoru SR

Návrh na uzavretie Dodatkového protokolu k Dohode medzi vládou SR a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu o uplatnení záruk na základe Zmluvy o nešírení jadrových zbraní
Predkladajú: minister zahraničných vecí SR,
             minister hospodárstva SR
             a predseda Úradu jadrového dozoru SR

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Bulharskej republiky o policajnej spolupráci
Predkladajú: minister vnútra SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh Dohody medzi vládou SR a vládou Poľskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave
Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Správa o analýze ekonomického vývoja v zdravotnom poistení a predpokladané vývojové trendy v zdravotnom poistení po roku 2000
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Návrh na odvolanie doterajších delegátov a vymenovanie nových delegátov SR v orgánoch Európskej organizácie pre jadrový výskum CERN
Predkladajú: minister školstva SR
             a minister zahraničných vecí SR

Správa o priebehu a výsledkoch 21. Osobitného zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku v dňoch 30.6. - 2.7. 1999
Predkladajú: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
             a minister zahraničných vecí SR

Správa o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy ministra zahraničných vecí SR Eduarda Kukana v Austrálskom zväze a na Novom Zélande v dňoch 16. - 26. 8. 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Správa o pôsobení príslušníkov Armády Slovenskej republiky v jednotkách mierových síl a v monitorovacích misiách OSN a OBSE
Predkladá: minister obrany SR

Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykoch členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

15:00 h - tlačová beseda o výsledkoch rokovania vlády SR

 
     Bratislava 20. septembra 1999
     TIO Úradu vlády SR