Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
57. /mimoriadnej/ schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
27. septembra 1999 o 16-tej hodine na Úrade vlády SR

Návrh stratégie vlády SR na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny a súbor opatrení na jej realizáciu - I. etapa.
Návrh predkladá podpredseda vlády SR P. Csáky.

Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Ľudovítovi Černákovi, poverenému riadením Ministerstva hospodárstva SR.
Návrh predkladá predseda vlády SR M. Dzurinda.

18:00 - tlačová beseda o výsledkoch rokovania vlády SR

 
     Bratislava 24. septembra 1999
     TIO Úradu vlády SR