Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
62.schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
27.októbra 1999 o 10.00 hod. v budove Žilinskej univerzity
(zasadacia miestnosť vedeckej rady - Nová menza)
ul. Vysokoškolákov, Vlčince - Veľký Diel, Žilina

     
Návrh Integrovaného plánu regionálneho a sociálneho rozvoja Slovenskej republiky (časť 1 - Národná rozvojová stratégia).
Predkladajú: podpredseda vlády SR P. Csáky

Návrh podpory inštitucionalizovania euroregionálnych aktivít v Slovenskej republike.
Predkladá: podpredseda vlády SR P. Csáky
           a minister zahraničných vecí SR

Správa o Pravidelnej správe Európskej komisie o pokroku dosiahnutom SR v príprave na vstup do EÚ.
Predkladajú: podpredseda vlády SR P. Hamžík
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na zvolenie podpredsedu Najvyššieho súdu SR.
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Návrh na odvolanie súčasných členov a vymenovanie nových členov Dozornej rady Štátneho fondu telesnej kultúry.
Predkladá: minister školstva SR

Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 1999.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Sociálno-ekonomická analýza a perspektívy rozvoja Žilinského kraja.
Predkladá: prednosta Krajského úradu v Žiline

O 15.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

Tlačové stredisko pre novinárov počas rokovania vlády SR v Žiline sa bude nachádzať v priestoroch knižnice Žilinskej univerzity na ulici Vysokoškolákov.
 
     Bratislava 25. októbra 1999
     TIO Úradu vlády SR