Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
63. /mimoriadnej/ schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
28. októbra 1999 (štvrtok) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Pracovný návrh štátneho rozpočtu na rok 2000.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 98/1995 Z.z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Predkladá: minister zdravotníctva SR

O 14.00 hod.-tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 26. októbra 1999
     TIO Úradu vlády SR