Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
65.schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
4. novembra 1999 (štvrtok) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Pracovný návrh štátneho rozpočtu na rok 2000.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2000.
Predkladá: ministerka financií SR

Riziká návrhu štátneho rozpočtu na rok 2000 pre rezort zdravotníctva a návrhy na ich riešenie.
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Informácia ministra obrany SR pre vládu SR k uzneseniu č. 103 Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť.
Predkladá: minister obrany SR

O 16.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 2. novembra 1999
     TIO Úradu vlády SR