Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
67.schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
11. novembra 1999 (štvrtok) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh štátneho rozpočtu na rok 2000.
Predkladá: ministerka financií SR

Správa o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády Slovenskej republiky Mikuláša Dzurindu v Českej republike 7. - 8. 10. 1999.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh rozpočtu Exportno - importnej banky Slovenskej republiky na rok 2000.
Predkladá: guvernér EXIMBANKY SR

O 16.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 9. novembra 1999
     TIO Úradu vlády SR