Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
70. (mimoriadna) schôdza vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
24. novembra 1999 (stredu) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Schôdza vlády SR sa uskutoční pod vedením predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu.

Návrh zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spoločnom postupe pri delení majetku ČSFR medzi Českú republiku a Slovenskú republiku a o jeho prechode na Českú republiku a Slovenskú republiku

Vzhľadom na to, že ide o rokovanie o jedinom bode, ktorý je dôverný, neuskutoční sa po rokovaní brífing. Všetky informácie budú k dispozícii na tlačovej konferencii predsedov vlád Českej republiky a Slovenskej republiky o 13.00 na Úrade vlády SR.

 
     Bratislava 23. novembra 1999
     TIO Úradu vlády SR