Infoservis
Zasadanie vlády


Hore

Hore

Obsah

Tlačová konferencia počas rokovania vlády

Schôdza č.: 26
Dátum: 9. apríla 1999
Miesto: Bratislava, Úrad vlády Slovenskej republiky

Hovorkyňa vlády SR Miriam Fiťmová:
... budeme veľmi struční. Poprosím pána ministra vnútra Ladislava Pittnera o stručné zhrnutie toho, aké formy pomoci poskytne vláda Slovenskej republiky jednak utečencom a jednak akým spôsobom sa bude snažiť pomôc obetiam Kosovského konflitku. Nech sa páči.

Minister vnútra Ladislav Pittner:
Vážné dámy, vážení páni, na základe predchádzajúceho rokovania vlády, kde boli poverené príslušné rezorty vypracovaním návrhu pomoci, bola dnes vo vláde táto pomoc podľa konkrétnych rezortov podrobne rozdiskutovaná. Ministerstvo financií po zvážení všetkých druhov pomoci, ktoré jednotlivé rezorty navrhujú ráta s čiastkou približne do 80 miliónov korún. S tým, že v tom je už zahrnutá aj pomoc utečencom, kde zriadením takéhoto tábora na Slovensku pre 500 týchto utečencov v prípade, že budú takúto pomoc potrebovať, bude takýto tábor zriadený a je na to vyčlenených približne 49 miliónov korún. Ostatná pomoc má charakter jednak z Ministerstva vnútra bez ohľadu na štátny rozpočet z vlastných zdrojov dávame k dispozícii oblečenie, stany, nosidlá zdravotnícke, v celkovej výške okolo 4,5 milióna korún, ktoré dávame z vlastných zdrojov, tam bude treba zabezpečiť dopravu a ostatné záležitosti sa dotýkajú hlavne potravinovej pomoci a zdravotníckej pomoci v liekoch, ktorá bude poskytnutá do tej výšky tých cirka 80 miliónov korún. Tak to bolo prijaté rozhodnutie pre jednotlivé rezorty.

Miriam Fiťmová:
Ďakujem pekne, pre krátkosť času poprosím jednu, jedinú otázku. Nech sa páči Markíza.

Otázka: Martin Maruniak, TV Markíza
Ja by som sa chcel spýtať. Momentálne sa rozbehli mnohé zbierky humanitárne. Chcem sa spýtať, tieto organizácie organizujú aj materiálnu pomoc, aj tú finančnú. Pri tej materiálnej pomoci povededali, že nie sú schopné zabezpečiť transport týchto oblečenia, diek a tak ďalej do tej konkrétne postihnutej oblasti, v tomto prípade, bude teda vláda ochotná odtransportovať túto pomoc tam, alebo nejakým spôsobom sa to bude riešiť ?

Ladislav Pittner:
Áno, bolo v uznesení uložené ministrovi vnútra a ministrovi zahraničných vecí a ministrovi dopravy, aby koordinovali všetky druhy pomoci, vrátane tých záležitostí, ktoré sa dotýkajú dopravy.BR>

Miriam Fiťmová:
Ďakujem pekne. Pre vašu informáciu chcem ešte uviesť, chcem upresniť jednu informáciu, že čo sa týka financií, ktoré majú byť poskytnuté utečencom myslím, že tam bolo 39 nie 49 miliónov.

Ladislav Pittner:
Prepáčte 39 miliónov, ja to z hlavy som teraz hovoril, opravujem sa.

Miriam Fiťmová:
V prípade, že budú vás zaujímať ďalšie informácie, samozrejme vláda bude teraz v parlamente, kde bude vystupovať aj premiér.

Martin Lengyel:
Ešte sme vám aj teraz k dispozícii, len pán minister už musí ísť.

Miriam Fiťmová:
Ďakujem pekne.

Ladislav Pittner:
Ďakujem vám.

Martin Lengyel:
Môžme ešte individuálne, ak máte ešte nejaké otázky.