Infoservis
Zasadanie vlády


Hore

Hore

Obsah

Tlačová konferencia počas rokovania vlády

Schôdza č.: 28
Dátum: 15. apríla 1999
Miesto: Bratislava, Úrad vlády Slovenskej republiky

Hovorca predsedu vlády SR Martin Lengyel:
Vážené dámy a páni, vítam vás na krátkom brífingu po skončení mimoriadneho rokovania vlády SR, o výsledkoch rokovania vlády vás bude informovať predseda vlády Mikuláš Dzurinda.

Predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda:
Dámy a páni, zvolal som mimoriadnu schôdzu vlády, ktorá sa vyjadrila k návrhu skupiny poslancov na odvolanie ministra zahraničnch vecí v súvislosti s prístupmi vlády a jeho ako ministra, ktoré sa týkali záležitostí okolo Juhoslovanskej zväzovej republiky. Chcel by som vám oznámiť, že vláda vyslovila jednomyseľný nesúhlas s návrhom skupiny poslancov. Tento nesúhlas sa opiera o skutočnosť, že skupina poslancov HZDS neuvádza ani jeden relevantný dôvod, ktorý by ich opodstatňoval žiadať o vyslovenie nedôvery a že vlastne nijaké takéto skutočnosti neexistujú. Skupina poslancov uvádza tri okolnosti. Tou prvou je údajné vyhlásenie ministra dva mesiace pred operáciami NATO, že v prípade, že bude vláda požiadaná, vydá súhlas k preletu lietadiel. Je evidentné, že tento údajný výrok pána ministra môžme hodnotiť akokoľvek ako zámer vlády alebo ako jeho osobnú predpoveď, možno aj prísľub, ak taký výrok odznel, ale v žiadnom prípade nie ako skutok. Minister zahraničných vecí vraj neposkytoval buď žiadne informácie, alebo poskytoval informácie skreslené a nepravdivé. Iste uznáte, že toto tvrdenie nie je ničím doložené, je subjektívne. A napokon sa skupina poslancov odvoláva na Ústavu SR, na jej príslušný článok, podľa ktorého sa skupina poslancov domnieva, že vláda SR vydala súhlas na použitie našich ozbrojených síl v cudzine. Odvoláva sa na článok 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky. Tento článok doslova hovorí, že Národnej rade patrí vysloviť súhlas na vyslanie ozbrojených síl mimo územia SR. Je evidentné, že reč je o ozbrojených silách SR, čo s príbehmi v Kosove, ani v Juhoslovanskej zväzovej republike nemá nič spoločného. Dámy a páni je evidentné, že nejde o serióznu záležitosť, ale o politickú hru HZDS. Je mi veľmi ľúto, že nešťastie veľkého množstva ľudí v Juhoslovanskej zväzovej republike zneužíva HZDS na mnohé aktuálne politické ciele. Rovnako naplno si uvedomujem, že militantný nacionalizmus je v tom lepšom prípade cesta na slepú koľaj, v tom horšom prípade je cesta k tomu, čo práve prebieha v Juhoslovanskej zväzovej republike. O aktivitách ministra v uplynulom období nebudem hovoriť, lebo ich veľmi dobre poznáte. Naozaj je to veľmi smutný nápad skupiny poslancov HZDS.

Martin Lengyel:
Ďakujem pekne, nech sa páči vaše otázky, ak sú nejaké.

Otázka:Radoslav Števčík. BBC
/otázka nezrozumiteľná/

Mikuláš Dzurinda:
Naozaj nevidím žiadne dôvody, pán Števčík, na to, aby poslanci HZDS dávali takýto návrh. Ja vystúpim v príhodnom čase, tesne zrejme po začiatku v Národnej rade, aby som sa vyjadril k návrhu skupiny poslancov aj pred poslaneckou snemovňou, prečítam záznam z rokovania vlády tak 24. marec ako aj 06. apríl, iste budete prítomní, nebudem vás tým zabávať. Tie záznamy sú absolutne jasné, absolutne zreteľné. Ja som dvadsať minút po vyhlásení amerického prezidenta vystúpil na mimoriadnych spravodajských reláciách v STV, TV Markíza, minister obrany podobne, minister zahraničných vecí podobne. Vždy môžme mať pocit, ža sme niečo mohli vyartikulovať kvalitnejšie, ale naozaj to meritum je treba hľadať niekde inde, v rozpútavaní vášní, v navodzovaní politickej klímy príhodnej pre isté politické zoskupenia a nadovšetko je to záujem politickej strany konkrétnych politikov.

Martin Lengyel:
Ďalšia otázka TV Markíza.

Otázka: Ľubomír Lintner, TV Markíza
Ja sa ospravedlňujem za hlas, ale neviem na hlasivky niečo sadlo. Pán premiér, hovorili ste o jednomyseľnom nesúhlase vlády so žiadosťou skupiny poslancov. Chcem sa vás spýtať, či aj pri prerokovaní tohto bodu dnes na mimoriadnom rokovaní nenastala diskusia alebo iné názory u ministrov, ktorí sú v zastúpení za SDĽ.

Mikuláš Dzurinda:
Nie, naozaj drvivá väčšina členov vlády aj osobne vyjadrila podporu ministrovi zahraničných vecí, vrátane mňa osobne a na záver bol materiál, tak ako ho predkladám predsedovi Národnej rady, prijatý jednomyseľne.

Martin Lengyel:
Ďakujem pekne. Posledná otázka, ak nie, ďakujem vám za pozornosť.