Infoservis
Zasadanie vlády


Hore

Tlačová konferencia počas rokovania vlády.

Schôdza č.: 44
Dátum: 14. júla 1999
Miesto: Bratislava, Úrad vlády Slovenskej republiky

I. časť tlačovej konferencie

Hovorkyňa vlády SR Miriam Fiťmová:
Prosím vás, aby ste sa usadili, pretože náš čas je obmedzený. Takže vítam vás na tlačovej konferencii, ktorá prebieha ešte počas rokovania vlády. Hneď na úvod vás upozorňujem, že máme približne 15, max. 20 min. času, čiže bude to len veľmi krátky brífing. Pre vás všetkých, ktorých zaujímajú body, ktoré sa týkajú Nafty chcem povedať, že ešte stále k nim vláda nedošla. Pán minister Černák vás bude informovať - samozrejme, príde na tlačovú konferenciu, ale až po prerokovaní týchto bodov. V tejto chvíli žiaľbohu ešte stále nie sú na programe. Ako iste viete, dnes ráno pred vládou demonštrovali poľnohospodári. Demonštrovali práve v súvislosti s istým tlakom na prijatie materiálu, ktorým sa dnes vláda zaoberala. Viac Vám už povie pán minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš. Nech sa páči.

Minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš:
Ďakujem pekne. Dámy a páni, ja som sa tešil, že máte záujem o poľnohospodárstvo predovšetkým, a cítim, že tu je záujem skôr o Naftu Gbely, ale v každom prípade veľmi rád Vám podám informácie o postupe, ktorý vláda schválila pri realizácii nákupov obilia, ale aj samozrejme ostatných letných plodín z úrody roku 1999. Predovšetkým je treba zdôrazniť, že týmto postupom sa bude trochu meniť celkové prefinancovanie úrody, predovšetkým dúfam, že po tomto rokovaní sa do úspešného konca dotiahne viac ako dvojročné rokovanie s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj o poskytnutí úveru v spolupráci s Poľnobankou na nákup úrody. V posledných dňoch si táto banka dala podmienku, že nestačí ručenie len Fondom trhovej regulácie, ale požiadala ešte o ručenie formou, resp. o súhlas /nezrozumiteľné/ za poskytnutý úver 20 mil DEM. Ku tomuto úveru vláda prijala viac-menej záruku za kurzové riziká, takisto ktoré požaduje Európska banka pre obnovu a rozvoj do výšky 100 mil. Sk. Doterajšia požiadavka tejto banky bola len garancia Štátneho fondu trhovej regulácie. Tým pádom by bolo možné čerpať úvery spolu s Poľnobankou vo výške asi 1,5 mld. Sk, teda tých 20 mil. DEM plus ďalšiu linku, ktorú uvoľnuje Poľnobanka jednak na krytie zmenkových obchodov, jednak na krytie prostredníctvom nákupov na verejné sklady. Ďalej vláda uložila ministerke financií, poskytnúť úverovú linku pre Štátny podporný fond poľnohospodárstva a potravinárstva na krytie nepoistiteľných rizík verejných skladov pre prípad plnenia tohoto fondu do výšky 100 mil. Sk. To by umožnilo čerpať úver vo výške, resp. poskytnúť aj zmenky vo výške asi 1 mld. Sk. Tento postup je ešte podmienený prerokovaním v úverovom a záručnom výbore vlády SR, ktorý predpokladám by nemal byť problematický. Vláda na druhej strane zatiaľ odložila rozhodnutie o poskytnutí finančnej výpomoci ministerstvom financií (MF) zo štátneho rozpočtu do rozpočtovej kapitoly ministerstva pôdohospodárstva (MP) v čiastke 2 mld. Sk, pretože takúto finančnú výpomoc sme žiadali poskytnúť z MF do 31. 12. 1999. Ten odklad je spôsobený viac-menej daným vývojom št. rozpočtu, jeho pasívneho salda. Takže po týchto opatreniach, ktorými sa v podstate zaručuje trojnásobné ručenie pre banky, ktoré budú vstupovať do zmenkových obchodov a do nákupu obilia, resp. prefinancovania nákupu prostredníctvom verejných skladov vo výške asi 2,5 mld. Sk, k tomu je treba pripočítať asi 300 mil. Sk - Bratislavskú komoditnú burzu, ktorá takúto čiastku uvoľnuje. No a samozrejme, budeme rokovať ďalej aj s komerčnými bankami, tie rokovania sú viac-menej permanentné najmä s VÚB, ktorá bohužiaľ zatiaľ chce uvoľniť len 0,5 mld. Sk a samozrejme aj s Poľnobankou - tie rokovania sú pripravené na zajtra na 8:30 s prezidentom VÚB a niekedy na 11:30 s generálnym riaditeľom Poľnobanky. Toto opatrenie vyplynulo z monitorovania, správania sa komerčných bánk, alebo tieto opatrenia a záruky, ktoré sme nútení nejak žiadať od vlády a od MF, teda od štátu, vyplynulo z monitorovania, správania sa komerčných bánk, pri poskytovaní úverov, pri krytí zmeniek, pri počiatočných fázach žatvy. Jednoducho na Slovensku je to tak, že obilie ako komodita nestačí na garancie pre komerčné banky, čo ma, pravdu poviem, veľmi zarmucuje, pretože všade inde je obilie komodita číslo jedna. Na Slovensku je dopracovaný systém nákupu prostredníctvom verejných skladov obdobne, ako je to v EÚ, ako je to v USA, akurát - a to treba objektívne priznať v EÚ je záruka, že v prípade, že sa obchod s obilím nejak nehýbe, ten obchod -- alebo to obilie sa nedarí predávať, tak štát vykúpi za dopredu stanovené ceny prostredníctvom štátneho /nezrozumiteľné/ nákupu celé množstvo. Bohužiaľ, ekonomika štátu nedovoľuje, aby takto mohol poskytovať napr. aj Fond trhovej regulácie, do ktorého pôvodne MF alebo štátny rozpočet vyčlenil len 440 mil. Sk. My sme ďalším rozpočtovým opatrením poskytli, alebo previedli tam ďalších 500 mil. Sk. A to samozrejme stačí tak na sanáciu prehreškov Fondu trhovej regulácie z minulých rokov, jeho dlžôb, teda na vylepšenie jeho ekonomickej pozície a stačí na podporu vývozu sladovníckeho jačmeňa a na štátny intervenčný nákup jatočných ošípaných, ktorý sa už v podstate ukončil k 30. júnu, prípadne na riešenie proexportnej podpory vývozov mlieka a mliečnych výrobkov. Ďakujem, zatiaľ na úvod toľko.

Miriam Fiťmová:
Nech sa páči, Vaše otázky. Daniel Krajcer sa hlásil ako prvý.

Otázka: Daniel Krajcer, TV Markíza
Pán minister, dnes pred Úradom vlády sa zišlo okolo 300 predsedov pôdohospodárskych družstiev. Vy ste svojho času spomínali, že v istej situácii ste ochotní postaviť sa do čela nespokojných poľnohospodárov a prísť pred Úrad vlády, teraz ste naznačovali, že problémy s financovaním pôdohospodárstva stále sa riešia podľa Vašej spokojnosti, takže by ma zaujímalo, či sa už blíži tá chvíľa, kedy prídete pred Úrad vlády, a druhá otázka: zaujímalo by ma, či SDĽ naďalej pri otázke vyvodzovania politickej zodpovednosti za kauzu Nafta Gbely trvá buď na odchode ministra Černáka - pokiaľ by mali odstúpiť aj páni Kaník a Sklenár, alebo sa uspokojíte s prípadným ochodom pána Kinčeša. Ďakujem pekne.

Pavel Koncoš:
Začnem odpoveďou na druhú otázku: ja nie som funkcionár SDĽ, som členom SDĽ a ministrom za túto vládu. To, či sa SDĽ uspokojí - ja neviem s odchodom Černáka alebo s demisiou Černáka, alebo s odchodom prezidenta SPP, to je zrejme otázka, ktorá by patrila skôr predsedovi SDĽ, alebo členom predstavenstva SDĽ. Myslím, že poľnohospodári nie náhodou volili aj takúto formu veľmi kultivovaného protestu. Dúfam, že mi dáte za pravdu, že to bol kultivovaný protest. Že sa snažili a snažia presvedčiť aj verejnosť, že aj samotné ceny obilia, ak kilo potravinárskej pšenice má hodnotu štyroch krabičkových zápaliek, sú naozaj nie ku spokojnosti poľnohospodárov. Ak predseda poľnohospodárskeho družstva Zavar, ktoré snáď v histórii nemalo stratu a nemalo ju ani od roku `90, ktoré dosahuje špičkové výsledky vysoko nad priemer ktorýchkoľvek krajín EÚ, si na jar musí zobrať úver 5 mil. Sk na založenie úrody a musí ručiť hodnotou celého svojho majetku vo výške 240 mil. Sk, tak asi v správaní bánk je niečo nezdravé. Ak pobočka VÚB vo Veľkom Krtíši žiada od predsedov družstiev, aby ručili osobným majetkom, aby sa ich manželky vzdali spoluvlastníctva osobného majetku, tak to je v tejto ekonomickej situácii a na naše podmienky, myslím si, tiež asi pritiahnuté za vlasy. Ja dúfam, že vláda si to bude dostatočne uvedomovať, že je to situácia, ktorá nemá obdobu v iných krajinách Európy, ani v susednom Maďarsku, Poľsku a v Českej republike, že takto bude pristupovať ku riešeniu tých potrieb poľnohospodárov, pretože to sú skutočne existenčné potreby, a že sa nebude musieť postaviť do čela poľnohospodárov. Ak bude však treba, tak platí to, čo som povedal vo Zvolene na hospodárskej rade SDĽ. Dúfam, že vláda to bude riešiť tak, aby poľnohospodári viac nemuseli demonštrovať. Aby viac nemuseli upozorňovať na svoje problémy touto formou, aj keď kultúrneho protestu.

Miriam Fiťmová:
Nech sa páči, ďalšie otázky. Zdá sa, že iba televízia Markíza. Erik Tomáš.

Otázka: Erik Tomáš, TV Markíza
Pán minister, dnes ste predstúpili pred poľnohospodárov a povedali ste im, že ich požiadavky zahrniete do svojho návrhu. Ich hlavnou požiadavkou bolo prijatie alebo schválenie vládou štátnej záruky na úvery, ktoré by im umožnili ďalší chod poľnohospodárskej výroby. Mohli by ste teda ešte raz upresniť - schválili ste štátne záruky, ak áno, do akých výšok a či pomôžu na zabezpečeniu celej, alebo celkovému chodu poľnohospodárskej výroby pre ďalšiu výrobu.

Pavel Koncoš:
Môžem upresniť samozrejme. Celková potreba na prefinancovanie nákupu úrody obilia, ktorá nie je zatiaľ krytá, je 3,8 mld. Sk. To, čo schválila dneska vláda v zárukách, teda 20 mil. DEM /nezrozumiteľné/ pre EBOR Londýn a dvakrát záruku 100 mil. Sk v podstate postačí na krytie približne 2,5 mld. zdrojov. Zostáva teda nekrytých ešte 1,3 mld. Sk. Z týchto dôvodov sme žiadali tú finančnú výpomoc MF pre MP, čo by samozrejme za priaznivého vývoja št. rozpočtu nemal byť problém. Ja by som ale chcel poukázať, že sú zdroje, ktoré by mohli sa použiť na toto krytie. NBS na kurzových rizikách, alebo teda na devalvácii koruny, na zmene kurzu, zarobila niekoľko miliárd korún. Myslím, že by bolo celkom logické a možno aj čestné, ak by sa časť týchto prostriedkov použila nie na zvýšenie rozpočtu, len na finančnú výpomoc pre poľnohospodárov, pretože poľnohospodári na základe devalvácie koruny, ktorá nedávno bola, si skôr prerobili a doplatili na to. Značnú časť poľnohospodárskych potrieb slovenský priemysel nie je schopný vyrobiť pre poľnohospodárov a sú nútení ich nakupovať zo zahraničia, a tam teda tá zmena kurzu poriadne načrie do peňaženky každého poľnohospodára. Samozrejme, budeme postupovať ďalej pri riešení toho 1,5 mld. Sk aj v návrhoch na využitie tých mimoriadnych ziskov NBS.

Miriam Fiťmová:
Vzhľadom na to, že beží rokovanie vlády, tak posledná otázka Braňo Dobšinský, STV.

Otázka: Branislav Dobšinský, STV
Pán minister, koncom minulého týždňa vedúci Úradu vlády obvinil jedného z predstaviteľov KDH, že mu ponúkal viac ako 100 mil. úplatok. To vyvolalo isté napätie medzi KDH, SDK -- to premiér včera po koaličných rokovaniach hovoril, že - ubezpečil koaličných partnerov - že mu záleží na stabilite vlády, a to, čím pána Tibora Tótha upevní alebo neupevní takúto stabilitu, o tom sa bude diskutovať, a či takáto forma je korektná, sa bude diskutovať. Chcem sa opýtať, či sa o tom hovorilo na vláde, či sa niekto z ministrov pýtal na túto tému a či podľa Vás táto forma je korektná, prispievajúca k stabilite vzťahov v rámci koalície.

Pavel Koncoš:
Nehovorilo sa o tom na vláde, nikto sa nepýtal, bod /nezrozumiteľné/ zaradený obyčajne na koniec schôdzi vlády. Domnievam sa, že ak pánovi Tóthovi niekto takýto úplatok ponúkal v januári tohoto roka, dnes je už júl, alebo oznámil to ja neviem - či koncom júna alebo začiatkom júla, zrejme začiatkom júla, po polroku zhruba. Prečo tak neurobil v januári, ja neviem. Prinajmenšom sú to veľmi zvláštne vyhlásenia a myslím, že takisto ako niektoré moje vyhlásenia, mali by sa skôr orientovať, alebo teda smerovať do vnútra politickej strany a potom na verejnosť. Ďakujem.

Miriam Fiťmová:
Ďakujeme.

II. časť tlačovej konferencie

Hovorkyňa vlády Miriam Fiťmová:
Vitajte na tlačovej konferencii. Rokovanie vlády sa už skončilo a ja som Vám dnes celý deň sľubovala, že sa dozviete aj odpovede na otázky týkajúce sa Nafty Gbely. Dnes dva materiály súvisiace s Naftou Gbely predkladal práve pán minister hospodárstva Ľudovít Černák, ktorému teraz odovzdávam slovo. Nech sa páči.

Minister hospodárstva Ľudovít Černák:
Ďakujem pekne. Milé dámy a páni, dnes naše ministerstvo predkladalo vlastne tri materiály, pretože sme predkladali aj informáciu o situácii v Slovnafte. Dovoľte mi, aby som Vás veľmi stručne informoval teda predovšetkým o tých dvoch materiáloch. Pokiaľ budete mať záujem -- už ste informovali o Slovnafte?

Miriam Fiťmová:
Ešte nie.

Ľudovít Černák:
Môžem Vás informovať aj o tomto materiáli. Predkladal som na základe požiadavky z minulého týždňa informáciu o činnosti Slovenského plynárenského podniku (SPP) súvisiacej s riešením získania akcií Nafta, a. s., Gbely a Nafta Trade, a. s. Vláda zobrala na vedomie túto informáciu. Informácia veľmi detailne, prakticky skoro každý deň popisuje, kto rokoval, s kým rokoval, o čom rokoval, ako SPP plnilo tú časť, ktorá záznamu vlády pripadla do ich kompetencie. Dovoľte mi povedať dve zaujímavé skutočnosti: celkovo z 15 rokovaní, ktoré od 19. mája do 17. júna prebehli, štyri iniciovalo ministerstvo hospodárstva (MH), ostatné inicioval SPP. V celej tejto sérii vzájomných rokovaní teda boli dostatočne aktívni a tak povediac táto vládna strana vyvíjala aktivity, aby sa urobili potrebné kroky. Vláda zobrala na vedomie tento materiál a nerozporovala postup, to znamená, že SPP si splnilo všetko, čo z príslušného uznesenia vyplynulo. Je tam jeden zaujímavý fakt. Tento materiál prosím bol otvorený materiál, tak pri popise rokovaní, kto, s kým, kedy a o čom rokoval, sa za rokovanie za Fond národného majetku (FNM) na strane FNM objavuje 1. 6. aj pán Jánošík, takže pán, ktorý bol v tíme a v materiáli uvedený ako reprezentant Cinergy, sa zúčastňoval rokovaní aj ako predstaviteľ FNM. Druhý materiál bol materiál dôverný. Dovoľte mi povedať, že sme veľmi podrobne rozanalyzovali kroky, ktoré má na základe platnej Ústavy, platného právneho stavu, vláda k možnosti urobiť. Bol to materiál dôverný, takže dovoľte mi len informovať Vás o tom, že vláda odúhlasila ďalší postup, ktorý v tejto -- v riešení tohto problému bude vláda a vládni predstavitelia vyvíjať, konkrétne mňa poverila sériou úloh. No a zrejme vás tiež bude zaujímať aj, ako sa vláda vyjadrila k informácii, ktorú som predkladal o situácii v Slovnafte. Vláda prijala uznesenie, na základe ktorého zobrala na vedomie túto informáciu, vláda nemá námietky voči postupu, ktorým Slovnaft Bratislava hľadá strategického partnera, vláda žiada prezidenta FNM, aby dohodu, o ktorej sa hovorilo, resp. jej návrh, predložil na rokovanie vlády pre informáciu ešte pred jej podpísaním a vláda ukladá mne, aby som požiadal tých, ktorí budú rokovať o výbere strategického partnera, aby ešte pred záverečným odsúhlasením informovali vládu SR. Zároveň vláda žiada FNM, aby rokoval s EBRO o spätnom odkúpení 10 % akcií Slovnaftu, aby ten problém, ktorý sa už niekoľko rokov tiahne, bol pri tejto operácii riešený.

Miriam Fiťmová:
Zdá sa, že ako vždy známe poradie. Dano Krajcer, Braňo Dobšinský.

Otázka: Daniel Krajcer, TV Markíza
Pán minister, dve otázky. Prvá: myslíte si, že po predložení dnešného materiálu, jeho posúdení vládou, už sa nedá očakávať v budúcnosti, či už v najbližšej dobe, alebo možno na jeseň, ktorá má byť údajne horúca, rozšírenie vyvodzovania tej politickej zodpovednosti smerom ku generálnemu riaditeľovi SPP pánovi Kinčešovi. Či sa jednoducho nemôže objaviť nejaký návrh alebo odporúčanie vo vzťahu k Vám, aby ste ho odvolali to je prvá otázka a druhá otázka - týka sa Vás: SDĽ naďalej trvá na tom, že tá politická zodpovednosť je jednoducho širšia, a nie len na predstaviteľoch FNM. Oni konkrétne hovoria o MH, resp. tým pádom o najvyššom predstaviteľovi. Ako vnímate tento fakt, tento postoj SDĽ? Ďakujem.

Ľudovít Černák:
Čo sa týka prvej otázky, vznikalo množstvo šumov a množstvo diskusií o tom, či konali predstavitelia SPP, predstavitelia MH transparentne a či niečo nezanedbali. V informácii, ktorú som podával, boli uvedené všetky kroky, všetky sa dajú zdokumentovať, nedá sa vytknúť žiadnemu predstaviteľovi, ktorý rokoval za SPP alebo za MH, že by niekde niečo bol zanedbal, zle rokoval, alebo že by bol robil nejaké netransparentné kroky. Z hľadiska druhej otázky dovoľte mi povedať: včera som bol na koaličnej rade a pre mňa je dôležité to, čo reprezentovali napr. predstavitelia a ministri za SDĽ vo vláde. Pokiaľ sme informovali a rokovali a v diskusii si vymieňali názory na informácie, nenaniesli žiadne takéto otázky. Na koaličnej rade včera sa hovorilo o tom, že sa budú vyhodnocovať činnosti jednotlivých ministerstiev. Vrele sa k tomu hlásim, pokiaľ budú objektívne kritériá stanovené na hodnotenie činnosti ministerstiev. MH v neľahkých podmienkach urobilo kus konkrétnych krokov, kus konkrétnych právnych noriem a najviac sme sa sústredili na prílev investícií, ktoré sú citeľné. Včera ma informovali, resp. minulý týždeň ma informovali predstavitelia veľkej spoločnosti francúzskej, že vstupujú do Bukózy Vranov a trošku nadnesene /nezrozumiteľné/ oznámil, že do dvoch rokov z nej urobí lídra na európskom stoličkovom trhu. Takže prosím, keď sa bude objektívne - na základe objektívnych kritérií hodnotiť, musím povedať, že sa dokonca na to teším. Z hľadiska akejkoľvek kontroly všetky kroky, ktoré urobilo MH, sú transparentné, dokumentovateľné a jasné. Takže sme k dispozícii, poslanecký prieskum od nás dostal takýto hrubý materiál, kde sme dávali zápisy, konkrétne závery, stanoviská, prečo takto rokujeme ako rokujeme. Viete, je to trošku paradoxné, ale pod najväčší politický tlak som sa dostal v čase, keď dôsledne obhajujem záujem Slovenskej republiky a SPP, pretože myšlienka jeho participácie na zásobníkoch nesmierne zvyšuje do budúcnosti jeho cenu. Už som to raz povedal a zopakujem: je mnoho oblastí, kde sa budeme musieť prispôsobiť globálnym hráčom - strojárenstvo, elektrotechnika, možno časť drevospracujúceho priemyslu, a podľa naších analýz sú len dve oblasti, kde my - naše subjekty - môžu byť silným regionálnym a možno aj európskym hráčom. A plynárenstvo je jedna z tých oblastí.

Doplnenie otázky: Daniel Krajcer
/nezrozumiteľné/

Ľudovít Černák:
Myslím, že v dnešnej etape sa veľmi podrobne zhodnotili kroky, predstavitelia podniku dokumentovali zápismi, návrhmi, odovzdanými materiálmi, čo urobili, z pohľadu dnešného je vylúčené, aby pán generálny riaditeľ niesol zodpovednosť za to, čo urobil dodnes.

Miriam Fiťmová:
Braňo Dobšinský.

Otázka: Branislav Dobšinský, STV
Pán minister, takisto dve otázky. Prvá: čo sa týka zodpovednosti Vás ako ministra hospodárstva za celý ten krach zámerov vlády. Istou novou skutočnosťou je tvrdenie pána Kaníka, že po vypočutí si záznamu z rokovania vlády z 18. - myslím, že 18. - mája to bolo, tak na tomto rokovaní ste vy upozorňovali - vy osobne ako prvý, niekoľkokrát upozorňovali na to, že potom, ako neprešlo predbežné opatrenie, pán Poór môže tie akcie predať - či už za niekoľko hodín, za niekoľko dní a treba s tým rýchlo niečo robiť. Napriek tomu, ten materiál sa dostal na rokovanie vlády až koncom júna, vlastne keď už bolo všetko pasé v tomto slova zmysle a vtedy 18. sa vraj dohodlo na tom, že do týždňa to bude vypracované, dokonca minister Kanis presadzoval, aby to bolo do 24 hodín. Takže v tomto slova zmysle - môžete nám to potvrdiť alebo vyvrátiť, že to je pravda a v prípade, že je to pravda, či necítite politickú zodpovednosť. A druhá otázka: keď ste spomenuli meno pána Jánošíka, či Vám nevadí meno pána Ratkovského ako poradcu šéfa SPP, ktorý je spolumajiteľom Slavie a ktorý rokoval za SPP práve s Trans Canadou, ktorá mala isté dohody so Slaviou Capital. Či toto nepovažujete takisto za rozpor záujmov, ktorý poškodzuje SPP.

Ľudovít Černák:
Pán Dobšinský, ďakujem pekne za otázky, ale počúvajte ma. Začnem odzadu odpovedať, ale vyvolávať dojem, že niekto urobil sviniarinu preto, aby ju neurobil niekto druhý, tak to je absolútne scestné. Ja som zodpovedný za to, čo konalo MH. 12. apríla som listom požiadal predstaviteľov SPP, aby mi rýchlo dali odpoveď na to, ako SPP pri návrate akcií Nafty Gbely obnoví svoj vplyv. Doteraz je platné rozhodnutie, na základe ktorého fond má mať 40 % v trvalej držbe. Takže žiadny dlhopis, žiadne špekulácie s tým, kde sa tie akcie majú vrátiť. Mali sa vrátiť na FNM, na základe doteraz platnej 192 MH sa stane akcionárom, bude vykonávať na základe príkaznej zmluvy akcionárske práva a boli by sme predložili jasný materiál, ako urobiť synergický efekt, ako naplniť strategický zámer vytvorenia stredoeurópskeho plynárenského centra. Ak raz pán Langoš mi cez noviny odkázal, že nemáme stratégiu - pred tromi rokmi bola odsúhlasená, ale zásadným spôsobom bola narušená privatizáciou Nafty Gbely takým spôsobom, ako bola privatizovaná. A teraz sa pýtate, že prečo sa materiál nezjavil o deň skôr, prečo sa nezjavil o deň skôr - však do 19. 5. všetko, čo som podnikal, som podnikal preto, aby sa nezopakovala chyba, ktorú urobil Rehák, aby nebolo z hry vynechané SPP. Prvýkrát som k tomu dostal /nezrozumiteľné/ 19. mája, keď vláda odporúčila spoločný podnik a povedala, že má generálny riaditeľ SPP rokovať. A teraz prosím, odpovedzte si sám na Vašu otázku - či skôr, či neskôr, či tam bolo nejaké predĺženie. Od 19. mája do 17. júna je približne mesiac. Pätnásťkrát sa rokovalo. Pätnásťkrát iniciovali stretnutie buď MH alebo predstavitelia SPP. Ani raz FNM. Nie je to odpoveď na Vašu otázku?

Doplnenie otázky: Branislav Dobšinský
/nezrozumiteľné/

Ľudovít Černák:
Pán generálny riaditeľ má poradcov. V čase, keď sa objavili vo Vašich novinách informácie o konflikte záujmov, napísal som pánu Kinčešovi list, aby okamžite ma informoval o tom, či je tam konflikt záujmov. List je k dispozícii na mojom sekretariáte, informoval ma, že nie je žiadny konflikt záujmov, nemajú žiadnu spoluprácu, nevykonávajú /nezrozumiteľné/ žiadne operácie a všetko riadne, legálne, so zákonom ukončil. Prosím Vás, položte túto otázku aj na tlačovke FNM. Ja sa nechcem nechať vtiahnuť do vojny s FNM. Ale keby ja som predložil do vlády materiál, ktorý neprešiel žiadnym orgánom fondu, ktorý nevypracoval žiadny zamestnanec fondu, kde neexistovala žiadna výberová komisia a zoradil by som investorov do poradia, čo by ste so mnou na tejto tlačovke robili? Ďakujem.

Miriam Fiťmová:
Kristína Félová, SITA.

Otázka: Kristína Félová, SITA
Ja by som sa, pán minister, chcela spýtať, že spomínali ste, že ten postup - ďalší postup v prípade Nafty vláda odsúhlasila, poverila Vás úlohami. Pán vicepremiér Mikloš pred chvíľkou povedal, že ten materiál bol odložený bez toho, žeby sa s tým vláda zaoberala, na schôdzu v auguste, keďže to bol dosť hrubý materiál a nestihli sa s ním oboznámiť ministri. To je prvá otázka. Druhá otázka - že keď ste povedali, že odsúhlasil sa ten postup, či naďalej vláda, resp. vy počítate s možnosťou mimosúdnej dohody, vytvorením spoločného podniku, alebo prichádza do hry aj ten zákon o vyvlastnení. Ďakujem.

Ľudovít Černák:
Teraz trošku zalistujem v rokovacom poriadku vlády, ale myslím si, že k dôvernému materiálu uznesenie je verejné.

Miriam Fiťmová:
Nie, uznesenie ako také je celkove neverejné.

Ľudovít Černák:
Pretože bolo by dobré si prečítať uznesenie, ktoré je v zápise, ako vláda o tomto materiáli rokovala. Pravda je niekde v strede. Materiál navrhoval postupy, navrhoval celý, resp. analyzoval celú šírku krokov, ktoré sa môžu urobiť a navrhoval už aj konečné usporiadanie. Je pravda, že vláda prijala len časť tohto materiálu, ale práve to je tá časť, ktorá až do ďalšieho rokovania vlády, ktoré bude až 4. augusta, by mala vniesť jasno, či je možná mimosúdna dohoda alebo nie. Všeto.

Miriam Fiťmová:
Pani Gottweisová, potom Robo Beňo.

Otázka: Alena Gottweisová, Hospodárske noviny
Pán minister, ja by som sa chcela opýtať: podľa doterajších skúseností a podľa doterajších informácií sa zdá, že všetci urobili všeto, čo urobiť mali, akurát sa stal teda taký drobný nedostatok nedokázal sa vytvoriť ten spoločný podnik, do ktorého to malo vojsť. Čím si toto viete vysvetliť a ako si vôbec viete vysvetliť, že sa takéto niečo stalo, keď všetci urobili všetko, čo mali, a akcie sú fuč.

Ľudovít Černák:
To je veľmi správna otázka, pretože v materiáloch, ktoré sme predkladali a ktoré konkrétne predkladalo MH, neustále bola poznámka, že predpokladá súčinnosť s vlastníkom. Takže keby vlastník sa rozhodol svoje súkromné akcie predať ďalšej súkromnej spoločnosti, akurát nám tak môžu ostať oči pre plač. Ale otázka je, či vlastník sa toto rozhodol urobiť sám, kvôli peniazom, alebo chcel podfuknúť vládu, alebo mal nejaké iné zámery, alebo či konal v zhode s niektorými ústavnými činiteľmi. Pre kohokoľvek, kto kúpi ARAD, 2. obchodnú, Naftu Gbely, má táto kúpa význam, ak fond urobí mimosúdnu dohodu, ak stiahne žalobu. Keď fond nestiahne žalobu, skôr či neskôr súd vysloví neplatnosť tejto transakcie a akcie sa vrátia na fond. Keby súdy nekonali v niektorých prípadoch za dva dni, a v druhých prípadoch im to trvá mesiace, tak možnože táto kauza vôbec nemusela byť na svete. Ale z hľadiska toho, či všetci urobili to, čo mali urobiť, je Vaša otázka rečnícka správna - áno, zdá sa, že urobili to, čo mohli, ale sú indície, že majiteľ konal v zhode, alebo po dohovore s niektorými predstaviteľmi. O tom, ktorí to boli, prečo to robili, ako to robili, na to by mali dať odpoveď orgány činné v trestnom konaní.

Miriam Fiťmová:
Maroš Sýkora.

Otázka: Maroš Sýkora, denník Pravda
Ja mám jednu takú viac-menej technickú otázku: či materiál, ktorý mal byť schválený na rokovaní vlády vlastne deň po tom, ako k tomu predaju došlo - myslím, že to bolo 23. júna, či ten materiál obsahoval aj riešenie vysporiadania Nafty Trade, pretože to bola jedna z podmienok, za ktorých bol pán Poór ochotný pristúpiť na vysporiadanie Nafty Gbely. Či ten materiál riešil teda aj Naftu Trade.

Ľudovít Černák:
Áno, riešil komplexne celú problematiku, dnes to vysvetlili dokonale predstavitelia SPP. Pokiaľ vznikali po predlžovaní disusie o zákone 92 isté právne prekážky, boli pripravení ich prekonať tým, že vlastníkovi odovzdali opčnú zmluvu, na základe ktorej by sa bol vytvoril dostatočný priestor aj pri Naftre Trade na to, aby mohol prebehnúť /nezrozumiteľné/. Opčnú zmluvu dnes mali so sebou, k dispozícii ju predložili, právne, profesne pripravená.

Otázka: Jana Pankovčínová, RFE
Pán minister, vy ste sa vyjydrili, že ste dostali list od pána Kinčeša, v ktorom Vám vysvetľoval, že u pána Ratkovského neexistuje konflikt záujmov, lebo už sa vzdal všetkých svojich záležitostí v Slavii Capital. Ja sa chcem spýtať, či naozaj tomu veríte, že toto je v poriadku a že nejde o konflikt záujmov, keď pán Ratkovský naďalej vlastní akcie Slavie Capital a či takíto ľudia by mali byť v štátnom podniku, akým je SPP a či Vám nevadí aj to, že napr. riaditeľom divízie investícií v tejto štátnej firme je takisto pán Kasper - tu sediaci, ktorý je spolumajiteľom úspešnej reklamnej firmy /nezrozumiteľné/.

Ľudovít Černák:
Aby ste ma presne chápali - SPP je štátny podnik, pán Kinčeš je generálny riaditeľ. Ja menujem generálneho riaditeľa, a nemám kompetenciu na to, aby som rozhodoval, koho on si zoberie za poradcu, alebo koho si vymenuje za námestníkov alebo riaditeľov divízií. V novinách SME sa zjavila informácia asi takého charakteru, že SPP uprednostňuje Slaviu a robí s ňou operácie napriek tomu, že má vlastnú spoločnosť Gasfin. A vtedy - v ten deň som napísal generálnemu riaditeľovi list - čo pre Vás robí Slavia, čo pre Vás robí Gasfin, aké operácie urobil Gasfin. Dostal som odpoveď: so Slaviou nemáme žiadny kontrakt, žiadny vzťah, nič pre nás nerobí, a podrobný opis toho, čo pre nich robí Gasfin. Len toľko Vám poviem, že na základe tejto odpovede som poslal kontrolu svoju ministerskú do Gasfin, keď som si prečítal, aké operácie táto dcéra robila. Takže to je otázka listu a odpovede, ktorú som dostal, a personálnej politiky. Čítal som Váš článok, v ktorom ste hovorili o tom závere, že takíto poradcovia by nemali byť poradcami. Vrele s Vami súhlasím. Táto kauza je kauza poradcov. V tejto kauze sa zjavuje pán Jánošik - záhadne ako poradca Cinergy, ale na druhej strane aj poradca, alebo blízky priateľ viceprezidenta FNM. V tejto kauze sa zjavuje ďalší poradca pán Krajč, ktorý bol zvolený do Nafty Gbely. 27. mája bolo valné zhromaždenie a pán Poór zdvihol ruku, aby do orgánov - do dozornej rady Nafta Gbely si sadli pán Krajč - poradca a ďalší poradca, pán Weiss. Pán Weiss - mladý chlapec, nastúpil do svojej funkcie 2 mesiace pred voľbami. Vtedy neočakávane generálny riaditeľ SPP odvolal pána Frederiča a pána Václavíka riaditeľov dvoch najsilnejších divízií, a poveril ich vedením mladučkého pána Weissa, ktorého síce generálny riaditeľ Nový nenechal vo funkcii, ale urobil z neho poradcu. Takže vrele s Vami súhlasím rozoberte tých poradcov všetkých, ale rovnako všetkých a u všetkých hľadajte konflikt záujmov, a čím lepšie do toho pôjdete, čím hlbšie sa Vám to podarí, tým úprimnejšie Vám zatlieskam.

Doplnenie otázky: Jana Pankovčínová, RFE
Prepáčte, pán minister, ale moja otázka znela - vy predsa máte dosah aj na personálnu politiku, a vôbec na činnosť štátneho podniku SPP, keďže máte právomoc menovať a odvolávať generálneho riaditeľa SPP. Ja sa Vás spýtam, či Vy -- Vám stačí takáto odpoveď, takýto list pána Kinčeša, že tam nie je žiadny rozpor záujmov u pána Ratkovského. Vy predsa môžete vyvodiť dôsledky, ak vzniká podozrenie, že štátny podnik ovládajú ľudia, ktorí majú prepojenie so súkromnými firmami.

Ľudovít Černák:
Ja myslím, že som dokonale odpovedal na Vašu otázku a dokonca podstatne širšie, a nič od Vás nechcem. Len rovnaký prístup pre všetkých, rovnaký prístup na obidve strany. Je to fair? Čo sa týka personálnej politiky SPP - akonáhle by som zistil konflikt záujmov, poškodzovanie záujmov SPP, verte tomu, že konám. Množstvo kontrol, ktoré prešli a na základe ktorých sa vyvodili aj personálne dôsledky, už máme za sebou a ďalšie možno pred sebou.

Miriam Fiťmová:
Zuzana Revayová.

Otázka: Zuzana Révayová, rádio Twist
Pán minister, mňa by zaujímalo, ako je možné, že z ministerstva, ktoré vy riadite, unikali záznamy rokovaní - dôverných rokovaní, ktoré novinárom distribuovala /nezrozumiteľné/ agentúra. Rokovaní, týkajúcich sa kauzy Nafty Gbely.

Ľudovít Černák:
Museli by ste byť presnejšia, pretože pokiaľ ja si spomínam, tak na ministerstsve som mal sériu dôverných rokovaní, ale všetky sa týkali Rady obrany štátu a civilnej obrany a štátnych hmotných rezerv, a ak tam unikol nejaký zápis, prosím Vás pekne, veľmi rýchlo sa dá zistiť, od koho unikol a vyvodím dôsledky. A nie som si vedomý žiadneho dôverného materiálu, že by unikol a už vonkoncom toho nie, žeby to nejaká /nezrozumiteľné/ agentúra roznášala. Všetky ostatné rokovania boli verejné, zápisy - keď požiadate, pošleme Vám celú kopu.

Miriam Fiťmová:
Pán Špáni.

Otázka: Ivan Špáni, Práca
Pán ministe, dve otázky. Prvá: keď ste ako tu hovorili - 19. alebo 18. upozornili, že Poór môže akcie predať, vyvodila vláda z toho nejaký návrh napr. že by FNM uzavrel dohodu s Poórom, že akcie nepredá, keď neprešlo predbežné opatrenie, alebo niečo také? Že teda ako na to reagovala a druhá vec: ak ste hovorili, že dnešný materiál presvedčil členov vlády, prečo pán podpredseda vlády odchádzal s tým, že má rovnaký názor na zodpovednosť ako pred dvoma týždňami podpredseda vlády Mikloš. Čiže že nezodpovedný je pán Kaník a zodpovedný ste vy.

Ľudovít Černák:
Ďakujem pekne. Na prvú otázku - práve v čase, keď sme prerokovali materiál, tak prišla informácia o tom, že Najvyšší súd zamietol predbežné oaptrenie z formálnych dôvodov. Je pravda, že som vystupoval tak, ako som vystupoval. Mimochodom, zrejme asi by nebolo veľkým tajomstvom a problémom pre novinárov, vypočuť si celú tú debatu. Vrelo Vám to odporúčam, vypočuť si pri tejto diskusii, kto aké stanoviská zastával. Z pohľadu vzťahu pána Poóra fond viedol rokovania s pánom Poórom, pán Kaník niekoľkokrát informoval, že on je pripravený urobiť kroky, ktoré bude podporovať slovenská vláda, že nechce ísť do rozporu so slovenskou vládou. Žiaľ, potom sa zachoval presne opačne. Či - ja myslím, že bolo by bývalo rozumné, hneď po rozhodnutí vlády nejakými formami - právnymi, zabezpečiť, keď už súdy nekonali, tak mohli konať tí predstavitelia, ktorí rokovali s pánom Poórom a mohli na papier dávať záznamy z rokovaní, pretože u ministerstiev to je štandard, preto my teraz tak veľmi ľahko vieme zrekonštruovať, kde, kedy, kto, s kým rokoval, pretože robíme štandardné zápisy a zrejme aspoň zápisníček - keby boli podchytené tie rokovania, zrejme by asi nebol vlastník urobil neočakávaný krok, bolo by to z toho vývoja tých rokovaní cítiť. Viete, musíte sa opýtať pána Mikloša, prečo tvrdí to, čo tvrdí. Ja sa tak utešujem v duchu, že na Slovensku ešte nikomu neuškodilo, keď ho kritizoval Langoš alebo pán Čarnogurský, takže majú právo na to, aby oni svoje názory verejne prezentovali, ale odmietam akúkoľvek zodpovednosť, čo sa týka zvalenia viny na rezort, ktorý riadim, pretože ja, môj štátny tajomník a všetci pracovníci, ktorých som poveroval, konali transparentne a nezanedbali ani najmenšie, nedá sa im vytknúť žiadna chybička.

Miriam Fiťmová:
Posledná otázka, nech sa páči.

Otázka: p. Turanský, Hospodársky denník:
Pán minister, jedna prozaická otázka: prednedávnom ste sa snažili pána Kinčeša odvolať, resp. neviem, ako to hodnotiť, možnože aj odvolaný už bol. V súčasnosti hovorite, že SPP v podstate splnila, alebo splnil všetko, čo mohol, v súvislosti s Naftou. Netrváte už teda na tom svojom pôvodnom rozhodnutí?

Ľudovít Černák:
Vy ste zrejme neboli na jednej z prvých tlačových konferencií, kde som dokonale vysvetlil motívy, ktoré ma viedli k tomu, že som k tomuto kroku chcel siahnuť. Jednoducho to bola snaha zabrániť, aby SPP malo štatutára. Pretože to, že teraz môžme ešte rokovať, to, že teraz ešte máme aký-taký nástroj, to všetko vďaka tomu, že SPP nepodpísalo dlhodobý kontrakt na skladovanie plynu. V tejto branži sú bežné 20 30-ročné kontrakty. A keď som si ja predstavil, že kým ja budem sedieť vo vláde, tak zatiaľ sa môže niečo udiať, čo by mohlo hodiť všetko pod stôl, tak som sa odhodlal urobiť tento krok. Neveril som vtedy nikomu, len sám sebe. A dovoľte mi z hľadiska toho, čo som dnes čítal v novinách o tom, že už som ho vlastne odvolal a mal by som ho späť menovať. 22 rokov robím v tejto branži. Pracovné právo ovládam odzadu dopredu, aj Zákonník práce. Viem presne, čo treba urobiť aj v prípade, keď niekto nepreberie odvolávací dekrét svedkov, zápisnicu, uložiť zápisnične a poštou alebo kuriérom doručiť odvolanie. Takže u pána Kinčeša zodpovedne môžem prehlásiť so znalosťou Zákonníka práce, že neprebehol odvolací akt a že odvtedy, ako nastúpil do funkcie, ani na sekundu neprestal byť riaditeľom štátneho podniku. Ale chcel som ho odvolať z dôvodov, ktoré som Vám popísal.

Miriam Fiťmová:
Ďakujeme za Vaše otázky.