Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 21. marca 2000
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 90. /mimoriadnej/ schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na zasadnutí nie sú prítomní: podpredseda vlády SR pre ekonomiku SR Ivan Mikloš /ZPC/, minister školstva SR Milan Ftáčnik /ZPC/, minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš /ZPC/, minister životného prostredia SR László Miklós /ZPC/, ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová /ZPC/, minister kultúry SR Milan Kňažko /ZPC/, minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna /ZPC/.
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

* * * * *

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov. Cieľom návrhu zákona je umožniť výnimku z § 19 ods. 3 zákona o dlhopisoch v platnom znení tak, aby činnosti spojené so splácaním menovitej hodnoty štátnych dlhopisov vydaných v zahraničí mohli vykonávať aj zahraničné subjekty, ktoré nemajú predmetné povolenia udelené podľa slovenských právnych predpisov.
Predložená novela zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch zabezpečí bezproblémové splácanie menovitej hodnoty a vyplácanie výnosov zo štátnych dlhopisov vydaných v zahraničí. Zároveň sa návrhom zákona má dosiahnuť súlad zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov so zákonom č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava, 21. marca 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR