Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É

z rokovania vlády Slovenskej republiky 11. apríla 2000
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 93. /mimoriadnej/ schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Koncepciu decentralizáciu a modernizácie verejnej správy. Koncepcia navrhuje decentralizáciu kompetencií a financií zo štátnej správy na územnú samosprávu, zásady novej organizácie verejnej správy, zmeny v územnom a správnom usporiadaní SR, zásady kontroly vo verejnej správe. Rámcovo sa zaoberá súvisiacimi reformami smerujúcimi k modernizácii verejnej správy. V koncepcii sa navrhuje aj riadenie ďalšieho procesu reformy verejnej správy. Koncepcia obsahuje odhad jednorázových výdavkov spôsobených procesom decentralizácie. Materiál je východiskovým podkladom pre nadväzujúcu legislatívnu úpravu, pre vypracovanie súvisiacich koncepcií vzdelávania vo verejnej správe, kontroly vo verejnej správe, informatizácie vo verejnej správe. Zároveň je podkladom pre návrh zmien vo financovaní verejnej správy na Slovensku.
Koncepciu predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

 

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava, 11. apríla 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR