Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 9. októbra 2000

Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 123. mimoriadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Na zasadnutí nie je prítomný: podpredseda vlády SR Ľubomír Fogaš /ZPC/.
 

* * * * *

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2001.
Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh štátneho rozpočtu a návrh rozpočtových kapitol na rok 2001 vrátane záväzných ukazovateľov obsiahnutých v tabuľkovej časti predloženého návrhu.
Návrh predložila ministerka financií Brigita Schmögnerová.
 

     KONIEC KOMUNIKÉ


     Bratislava, 9. októbra 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa vládz SR