Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 27. novembra 2000

Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 131. mimoriadnej schôdzi a rokuje pod vedením predsedu Mikuláša Dzurindu.

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas so Základnou zmluvou medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, podpísanou vo Vatikáne 24. novembra 2000.
Vláda SR odporučila prezidentovi SR ratifikovať Zmluvu po vyslovení súhlasu Národnou radou Slovenskej republiky a generálnemu prokurátorovi SR zabezpečiť vykonávanie Zmluvy po nadobudnutí jej platnosti.
Vláda SR zároveň uložila predsedovi vlády predložiť Zmluvu predsedovi NR SR na vyslovenie súhlasu Národnou radou SR. Vláda SR uložila vecne príslušným členom vlády SR predložiť návrhy legislatívnych opatrení v súvislosti s ratifikáciou Zmluvy.
Ide o prvú medzinárodnú zmluvu medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, ktorá znamená potvrdenie štandardných vzťahov medzi oboma subjektami medzinárodného práva.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.
 

     KONIEC KOMUNIKÉ


     Bratislava, 27. novembra 2000
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR