Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
83. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
23. februára 2000 (streda) o 10.00 hod. v budove Krajského úradu v Prešove

Analýza súčasného stavu nezamestnanosti a možnosti jej riešenia.
Predkladá: minister práce, sociálnch vecí a rodiny SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a doplňa zákon SNR č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 1115/1999 k návrhu na zmenu bodu B.4 a doplnenie o bod B.5 uznesenia vlády SR č. 84 z 27. januára 1999 k informácii o vývoji situácie pri rokovaniach o zriadení a povolení predajní typu Duty Free Shop na území SR.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na zmenu predsedu slovenskej časti zmiešanej komisie pre záležitosti menšín, na zmenu predsedu slovenskej časti zmiešanej komisie pre otázky hospodárskej spolupráce a zmenu predsedu slovenskej časti zmiešanej komisie pre dopravu, spoje a ich infraštruktúru, vytvorených v zmysle Protokolu medzi MZV SR a MZV Maďarskej republiky z 24.11.1998 o vytvorení mechanizmu slúžiaceho napomáhaniu Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi SR a Maďarskou republikou, podpísanej 19. 3. 1995 v Paríži.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Dodatok č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí

Sociálno-ekonomická analýza a perspektívy rozvoja Prešovského kraja
Predkladá: prednosta Krajského úradu v Prešove

Nezamestnanosť v ekonomike SR a opatrenia na jej znižovanie.
Predkladá: podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš

Strednodobé priority hospodárskej politiky Slovenska.
Predkladá: podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš

Informácia o návrhu Generálnej dohody na rok 2000
Predkladá: podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš

* * * * *

O 15.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 22. februára 2000
     TIO Úradu vlády SR