Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
85. /mimoriadnej/ schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
28. februára 2000 (pondelok) o 10.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh zákona o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku
Predkladá: minister školstva SR

Priority zahraničnej politiky Slovenskej republiky na roky 2000 - 2003
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Koncepcia zvýšenia informovanosti verejnosti pred vstupom Slovenskej republiky do Severoatlantickej aliancie
Predkladajú: minister zahraničných vecí SR
             a minister obrany SR

* * * * *

O 12.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 27. februára 2000
     TIO Úradu vlády SR