Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
88. /mimoriadnej/ schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
17. marca 2000 o 8.30 hod. na Úrade vlády SR

Návrh skupiny poslancov NR SR Pála Farkasa, Petra Tatára, Milana Benkovského, Vladimíra Maňka, Ferdinanda Petráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o telekomunikáciách.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR


     Bratislava 15. marca 2000
     TIO Úradu vlády SR