Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
90. /mimoriadnej/ schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
21. marca 2000 o 10.30 hod. na Úrade vlády SR

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií SR


     Bratislava 21. marca 2000
     TIO Úradu vlády SR