Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
93. /mimoriadnej/ schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
11. apríla 2000 o 7.30 hod. na Úrade vlády SR

Koncepcia decentralizácie a modernizácie verejnej správy.
Predkladá: podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš

* * * * *

O 10.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 

     Bratislava 10. apríla 2000
     TIO Úradu vlády SR