Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
98. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
26. apríla 2000 (streda) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

 

Rozhodujúce problémové okruhy spracovania návrhu štátneho rozpočtu na rok 2001.
Predkladá: ministerka financií SR
 

* * * * *

O 13.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 25. apríla 2000
     TIO Úradu vlády SR