Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
115. /mimoriadnej/ schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
25. augusta 2000 (piatok) o 11.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister vnútra SR

* * * * *

 
     Bratislava 25. augusta 2000
     TIO Úradu vlády SR