Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
117. /mimoriadnej/ schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
5. septembra 2000 (utorok) o 8.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi Čarnogurskému, poverenému riadením Ministerstva spravodlivosti SR.
Predkladá: predseda vlády SR

* * * * *

 
     Bratislava 4. septembra 2000
     TIO Úradu vlády SR