Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
121. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
4. októbra 2000 (streda) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre Železnice Slovenskej republiky, Bratislava.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Senec - časť Obvodné zdravotné stredisko Veľký Biel.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce - časť Obvodné zdravotné stredisko detské, Masarykova ul. č. 1341, Michalovce.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Krompachy - časť Obvodné zdravotné stredisko Krompachy, Hlavná 4.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Zlaté Moravce - časť Obvodné zdravotné stredisko Jelenec.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce - časť Obvodné zdravotné stredisko Masarykova ul., Michalovce.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove, časť OZS - Prostějovská ul., Prešov.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
           SR

Návrh na ratifikáciu Protokolu o zmene Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (Montreal, 30. 9. 1997).
Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na prijatie Protokolu o rovnako platnom štvorjazyčnom texte Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve /Montreal, 30. 9. 1977/.
Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na ratifikáciu Protokolu o zmene článku 50 (a) Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (Montreal, 26. 10. 1990).
Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh postupu a zloženia delegácie Slovenskej republiky na 6. Konferencii Východ - Západ (Muensterský proces) v Moskve, 17. - 18. 10. 2000.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Dodatok č. 1 k plánu zahraničných pracovných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh štátneho rozpočtu na rok 2001.
Predkladá: ministerka financií SR

Informácia o vyhodnotení prípravy a priebehu ústredných osláv pri príležitosti 55. výročia ukončenia II. svetovej vojny a Dňa víťazstva nad fašizmom spolu s vyúčtovaním pridelených finančných prostriedkov vo výške 6,76 mil. Sk.
Predkladá: minister obrany SR

Informácia o stave prác na ďalšej aktualizácii Strednodobej koncepcie hospodárskeho a sociálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Predkladá: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš

Informácia o stave daňových a colných nedoplatkov k 30.6.2000.
Predkladá: ministerka financií SR

Informácia o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy podpredsedu vlády SR pre európsku integráciu Pavla Hamžíka v Bruseli 15. septembra 2000.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík

* * * * *

O 13.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 2. októbra 2000
     TIO Úradu vlády SR