Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
131. mimoriadnej schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
27. novembra 2000 (pondelok) o 13.00 hod. v Národnej rade Slovenskej republiky

Návrh na ratifikáciu Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, podpísanej vo Vatikáne 24. novembra 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

 

* * * * *

 
     Bratislava 27. novembra 2000
     TIO Úradu vlády SR