Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
135. /mimoriadnej/ schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
15. decembra 2000 (streda) o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh úprav regulovaných cien v roku 2001.
Predkladajú: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš,
             minister hospodárstva SR,
             minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR,
             minister pôdohospodárstva SR,
             minister výstavby a regionálneho rozvoja SR
             a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh na prevzatie štátnej záruky za bankový úver na financovanie environmentálnych akcií z prostriedkov ŠFŽP - skupiny návratného financovania.
Predkladá: minister životného prostredia SR

* * * * *

O 10.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania (prípadný časový posun možný, v závislosti od priebehu rokovania)

 
     Bratislava 14. decembra 2000
     TIO Úradu vlády SR