> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda Slovenskej republiky od 13. 12. 1994 do 30. 10. 1998

Vladimír Mečiar


predseda vlády Slovenskej republiky
od 13. 12. 1994 do 30. 10. 1998



Narodil sa vo Zvolene 26. júla 1942.

Jeho politické pôsobenie siaha do prvej polovice 60-tych rokov, keď zastával rozličné funkcie v ČSM. V čase normalizácie bol odvolaný z funkcií v mládežníckom hnutí a v roku 1970 pre svoj postoj k okupácii Československa vylúčený z KSČ.

Pol roka bol nezamestnaný, potom pracoval ako tavič v Závodoch ťažkého strojárenstva v Dubnici nad Váhom a popri zamestnaní študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po jej absolvovaní /1974/ pôsobil až do roku 1990 v Skloobale Nemšová ako podnikový právnik.

Do politického života opäť vstúpil po novembri 1989. V roku 1990 sa stal ministrom vnútra a životného prostredia Slovenskej republiky a súčasne bol za VPN poslancom Federálneho zhromaždenia v Snemovni národov ČSFR /1990 - 1992/. V roku 1991 založil Hnutie za demokratické Slovensko, ktorého je predsedom a ktoré je od svojho vzniku najvplyvnejšou politickou silou na Slovensku.

Po voľbách v roku 1990, 1992 a 1994 sa stal predsedom vlády. Z tejto funkcie bol po zmene politických síl v parlamente opozíciou 2 krát odvolaný.

Vladimír Mečiar má rozhodujúci podiel na vypracovaní a prijatí prvej Ústavy Slovenskej republiky /1992/ a na pokojnom rozdelení ČSFR na dva suverénne štáty /1. januára 1993/.

Je čestným doktorom Lomonosovovej univerzity v Moskve /1995/ a Univerzity Brača Karič v Belehrade /1996/. Je nositeľom Veľkého kríža zvláštnej triedy Maltézskeho rádu /Gran Crosse Classe Speciale pro Merito Melitensi - 1995/ a držiteľom Ceny Poeuntingerovho kolégia v Mníchove /za rozvoj európskej solidarity - 1995/.

Má štyri deti, manželka je lekárka. K jeho záujmom patrí literatúra, hudba a šport.

V Bratislave, 15. júna 1998