Vladimír Novák

Splnomocnenec vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s Rakúskou republikou
Splnomocnenec vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s Maďarskou republikou
Splnomocnenec vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s Ukrajinou
Splnomocnenec vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s Českou republikou


Sídlo: Ministerstvo životného prostredia SR
Email: vladimir.novak@enviro.gov.sk
Tel.: 02/5980 6101