Voda aj chránené živočíchy sa vrátili do vynovených rybníkov na Železnej studničke

24.06.2017

 

Turisti a návštevníci obľúbenej Železnej studničky môžu od  uplynulého víkendu relaxovať nielen v príjemnom chládku okolitých lesov, ale aj v blízkosti postupne napustených rybníkov. Vďaka opatreniu podporenom grantmi EHP aj štátnym rozpočtom SR  vo výške 214 898 eur, realizovanom v rámci projektu Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy, sa podarila rekonštrukcia vodohospodárskych objektov na Rybníkoch č.3 a č.4, ktoré sú pamiatkovo chránené. Tieto objekty slúžia na manipuláciu s vodou, napúšťanie nádrží, udržiavanie prevádzkovej hladiny v nich, ako aj reguláciu prietokov v nádržiach či možnosť úplného vypustenia nádrží. Projekt rekonštrukcie vodohospodárskych objektov realizovalo Hlavné mesto Bratislava v spolupráci s Pamiatkovým úradom SR a Mestskými lesmi.

 

Spustenie zrekonštruovaných objektov do prevádzky a napustenie rybníkov sa uskutočnilo v sobotu 24.júna 2017 za účasti  primátora Bratislavy Ivo Nesrovnala, hlavnej architektky Hlavného mesta Bratislava Ingrid Konrad, zástupcov Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v SR, Úradu vlády SR a Mestských lesov.

 

Projekt bol súčasťou programu  Prispôsobenie sa zmene klímy, ktorého správcom je Úrad vlády SR, a jeho cieľom  bolo zvýšenie pripravenosti hlavného mesta SR na negatívne dopady klímy, čím sa  Bratislava výrazne nasmerovala na zlepšenie kvality obytného a prírodného prostredia, ako aj ochrany zdravia a majetku obyvateľov mesta. Aj preto sa okrem rekonštrukcie objektov v rybníkoch na Železnej studienke realizovalo v uplynulom období viacero opatrení – napr.  výsadba či revitalizácia drevín a zelene (Námestie Hraničiarov, Hlavné námestie, Františkánske námestie či Námestie slobody), výsadba vegetačných striech (Domov seniorov Archa, servisný objekt Parku Jama), bioretencia dažďových vôd v areáli cykloštadióna v Mestskej časti Nové Mesto, revitalizácia Gaštanice, nové sprístupnené plochy zelene, akou je parčík Svoradovaa pod. Celková alokácia na všetky opatrenia projektu pre hlavné mesto Bratislava bola vo výške viac ako 2 800 000 eur.

 

V novom implementačnom období čerpania grantov 2014 – 2021 bude pokračovať podpora projektov určených na zmiernenie dopadu zmeny klímy v Slovenskej republike. Správcom programu, ktorého názov je: Mitigácia a prispôsobenie sa zmene klímy a celová  alokácia cca 119 miliónov eur (116 miliónov grant, 3 milióny štátny rozpočet), bude Ministerstvo životného prostredia SR, pričom Úrad vlády ostáva Národným kontaktným bodom pre Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus.

 

 

 

Úrad vlády SR – Odbor grantov EHP a Nórska

www.vlada.gov.sk

www.eeagrants.sk


22430