Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Všetko o nových operačných programoch už čoskoro v našich krajských mestách

06.11.2015

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Centrálny koordinačný orgán Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu organizuje v dňoch 10.11. 2015 – 9.12.2015 sériu konferencií venovanú novému programovému obdobiu 2014-2020 čerpania európskych štrukturálnych a investičných fondov vo všetkých krajských mestách Slovenska. Konferencie, ktoré sa realizujú v rámci Roadshow  2015, sú určené pre potenciálnych prijímateľov pomoci z EŠIF.
 
Na regionálnych konferenciách predstavia spíkri -   zástupcovia jednotlivých riadiacich orgánov -  nové operačné programy a dôležité strategické či programové dokumenty. Súčasťou aktivity sú aj informačné kampane pre stredoškolskú mládež -  študentov 3. ročníkov stredných a stredných odborných škôl a putovné výstavy fotografií zameraných na výsledky úspešne implementovaných projektov končiaceho programového obdobia 2007-2013.  
 
Konferencie odštartujeme 10.novembra 2015 v Nitre, ďalším mestom bude 11.novembra Bratislava, ďalej 18.novembra Trenčín, 23.novembra Trnava, 26.novembra Košice. V decembri budú konferencie pokračovať v Banskej Bystrici, Prešove a Žiline, a to 1.12.,2.12. a 9.12.2015.
 
Cieľom podujatia je maximálna možná miera informovanosti o novom programovom období, ako aj pozitívne ovplyvnenie stavu a vývoja implementácie prostriedkov zo štrukturálnych fondov na Slovensku.  
 
Viac informácií na: www.nsrr.sk
 
 
Kontakt:  zuzana.jesenska@mertel-evens.com; mobil: +421 910 513 133
Kontakt pre médiá:  tatiana.kmecova@vlada.gov.sk;  mobil: +421 984 227
 
 
Tešíme sa na Vašu účasť!
 
Úrad vlády SR - Odbor informovanosti a publicity
www.vlada.gov.sk
 
19356