Vyhlásenie ku dňu holokaustu

09.09.2015

Pri príležitosti Pamätného Dňa obetí holokaustu a rasového násilia si pripomíname temné stránky našej histórie, keď vláda slovenského štátu 9. septembra 1941 vydala nariadenie č. 198/1941 Slov. z. o právnom postavení Židov, známe ako Židovský kódex. Tento deň demokratická spoločnosť na Slovensku venovala pamiatke obetí holokaustu a rasového násilia. Je však zároveň mementom pripomínajúcim postupný proces degradácie židovského obyvateľstva pod tvrdými protižidovskými opatreniami, ktoré vyvrcholili deportáciami židovských občanov do vyhladzovacích táborov.

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny si so všetkou dôstojnosťou a pietou spomína na tých, ktorí boli ponížení, okradnutí o ľudskú dôstojnosť a napokon aj o samotnú existenciu. Vzdanie holdu obetiam holokaustu je zároveň záväzkom,zintenzívniť zápas proti všetkým prejavom rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbie a akejkoľvek formy útlaku a diskriminácie. V tejto súvislosti sa Úrad otvorene stavia proti prejavom antisemitizmu, pokusom o bagatelizáciu či otvorenú dezinterpretáciu tejto historickej tragédie, a zároveň odmieta ľahostajnosť a nevšímavosť voči všetkým prejavom  neznášanlivosti a intolerancie.

Pri príležitosti Pamätného dňa holokaustu a rasového násilia sa Alena Kotvanová, riaditeľka kancelárie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny dnes o 15.30 hod zúčastní pietnej spomienky a kladenia vencov pri pomníku holokaustu na Rybnom námestí v Bratislave.
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
18741