Vyhlásenie predsedníčky vlády SR I. Radičovej k predčasným voľbám

25.10.2011

Do parlamentných volieb 2010 som vstupovala s vetou: Spolu to dokážeme. Hovorila som o novej politickej kultúre, o tom, že potrebujeme znovu prepojiť morálku a politiku, o potrebe zlepšiť vymáhateľnosť práva a zvýšiť transparentnosť, o potrebe bojovať proti korupcii a klientelizmu, hovorila som o zodpovednej politike, aby sa Slovensko stalo lepším domovom pre všetkých.
 
Niečo sme spolu naozaj dokázali. Šetrením a rušením nevýhodných zmlúv sme dosiahli, žeštát medziročne zlacnel o vyše 9 %. Sfunkčnili sme Centrálny vestník verejného obstarávania, zaviedli sme zverejňovanie zmlúv štátu na internete a elektronické aukcie. Zvýšili sme podporu mladých rodín. Novelou tlačového zákona sme posilnili slobodu slova. Súdy a prokuratúru sme otvorili verejnej kontrole. Diaľnice a rýchlostné cesty staviame významne lacnejšie a nezadlžujeme budúce generácie.Úpadok Slovenska sa nám aj napriek kríze a jej vážnym dôsledkom podarilo zastaviť. Súčasnú krízu odborníci hodnotia ako najväčšiu od Veľkej hospodárskej krízy v roku 1929.
 
V tejto situácii stále visí otázka, či bolo namieste spojiť hlasovanie o eurovale s hlasovaním o dôvere vláde. Jeden koaličný partner to dokonca nazval vydieraním. Lenže Ústava SR jasne umožňuje vláde SR spojiť hlasovanie o prijatí zákona alebo hlasovanie v inej veci s hlasovaním o dôvere vláde. A pretože to rozhodovanie a riešenie, ktoré dnes Európa hľadá, je aj o budúcnosti Slovenska, spojiť hlasovania bolo nielen namieste, ale bolo jediným zodpovedným riešením.
 
Niečo sme spolu dokázali. Nedokázali sme to však dotiahnuť do konca. Vláda na pokračovanie nedostala dôveru poslancov NR SR.
Preto sa pýtam: Môžem sa v tejto situácii znovu uchádzať o to isté? Môžem teraz, v tejto situácii rovnako povedať: Spolu to dokážeme? Myslím, že nie. Preto som sa rozhodla, že v nadchádzajúcich predčasných parlamentných voľbách nebudem kandidovať. 
 
Iveta Radičová
predsedníčka vlády SR
 
 
* * * * *
Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR

 
 

4839