Vyhlásenie predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej k dnešnému rozhodnutiu Ústavného súdu SR

05.10.2011

Premiérka Iveta Radičová víta dnešné rozhodnutie Ústavného súdu, podľa ktorého sa voľba generálneho prokurátora v Národnej rade SR 17. júna tohto roku uskutočnila v súlade s ústavou. Je zároveň potešiteľné, že podľa Ústavného súdu SR aj zmena rokovacieho poriadku je v súlade s ústavou.

Zmena rokovacieho poriadku je teda pri rozhodovaniach o personálnych návrhoch v Národnej rade plne v súlade s ústavou SR, keďže počíta aj s tajnou aj s verejnou voľbou. „Tajne sa hlasuje v prípadoch ustanovených ústavou, alebo ak sa na tom na návrh najmenej 15 poslancov bez rozpravy uznesie národná rada. Taký návrh sa podáva najneskôr do začiatku rokovania o tomto bode programu schôdze národnej rady,“ uvádza sa doslova v návrhu.

Premiérka Iveta Radičová je  presvedčená, že teraz  už niet dôvodu,  aby prezident SR Ivan Gašparovič nevymenoval Jozefa Čentéša do funkcie. 

Ústavný súd 23. septembra 2009 rozhodol, že prezidentovi SR neprislúcha  posudzovať odborné predpoklady nominantov, pretože za výkon ich činnosti nezodpovedá. Aktom vymenovania prezident  len osvedčuje, že pri navrhovaní kandidáta sa splnili všetky zákonom stanovené procesné požiadavky.

Premiérka Iveta Radičová preto verí, že Jozefa Čentéša prezident vymenuje do funkcie generálneho prokurátora v najbližšom možnom termíne.


* * * * *

Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR

4650