Vyhlásenie ústavných činiteľov k prioritám členstva Slovenskej republiky v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii

23.10.2017

Jednoznačné pokračovanie v proeurópskej a proatlantickej orientácii je strategickým záujmom Slovenskej republiky.
 
Členstvo v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii:
· predstavuje základný rámec bezpečnosti, stability a prosperity našej krajiny;
· je v súlade s hodnotami demokracie, princípmi právneho štátu a základných ľudských práv a slobôd, ktoré sú základom nášho štátu;
· je vyjadrením civilizačnej príslušnosti Slovenskej republiky, posilňuje jej zahranično-politický vplyv a podporuje jej rozvoj.
 
V týchto zásadných otázkach sa však na Slovensku v posledných rokoch stratil široký politický konsenzus. Na politickej scéne sú otvorene prezentované názory proti hlbšej spolupráci Slovenska v EÚ, proti európskemu projektu ako takému, a názory spochybňujúce členstvo v Severoatlantickej aliancii a plnenie záväzkov voči našim spojencom.
 
Súčasná Európska únia čelí mnohým výzvam a je na dôležitej križovatke svojho vývoja. Zhoršenie bezpečnostného vývoja v Európe, rast extrémizmu a populizmu, migračná a finančná kríza, brexit a nárast nedôvery v európske inštitúcie vedú k rozmanitej diskusii o budúcnosti EÚ. Bratislavský summit zorganizovaný počas nášho úspešného predsedníctva v EÚ bol správnou odpoveďou na tieto výzvy a bratislavská cestovná mapa nasmerovala EÚ na pozitívnejšiu trajektóriu.
 
Európska únia je pre Slovensko a jeho občanov životným a hodnotovým priestorom, ktorý nemá alternatívu. Má jednoznačne pozitívny vplyv na ekonomický, sociálny aj politický rozvoj našej krajiny, a preto sa Slovensko vydalo cestou čo najhlbšej spolupráce v EÚ. Z pohľadu Slovenska uprednostňujeme spoločný postup všetkých členských krajín únie. Tento spôsob chceme presadzovať spoločne s našimi susedmi, predovšetkým vo Vyšehradskej štvorke a s našimi ďalšími strategickými partnermi. Zároveň však sme pripravení, v prípade ak bude skupina krajín postupovať v určitých oblastiach rýchlejšie, byť súčasťou takéhoto procesu.

Bezpečnostné prostredie, v ktorom Slovenská republika napĺňa svoje záujmy sa významne zhoršilo. Pre bezpečnosť našej krajiny má zásadný význam posilňovanie stability euroatlantického priestoru, posilňovania solidarity a súdržnosti Európskej únie a NATO. Kľúčové úlohy pri zvyšovaní bezpečnosti a obranyschopnosti Slovenskej republiky a zachovaní dôveryhodnosti našej krajiny voči spojencom spočívajú v postupnom náraste obranných výdavkov, v transparentnej a efektívnej modernizácii ozbrojených síl a zvyšovaní odolnosti štátu voči hybridným hrozbám.
 
Na základe vyššie uvedeného traja,najvyšší ústavní činitelia, prezident SR, predseda Národnej rady SR a predseda vlády SR, vyhlasujeme, že budeme spoločne:
· dbať o jasnú a zodpovednú komunikáciu proeurópskej a proatlantickej orientácie Slovenskej
republiky a spoločne prijatých rozhodnutí v rámci Európskej únie a NATO. A to navonok v zahraničí, aj dovnútra voči občanom Slovenska;
· podporovať budúcnosť Slovenska v jadre európskej integrácie. Naše kroky a konanie budú v prvom rade vedené v záujme našich občanov, aby naďalej plne využívali výhody členstva v EÚ, ako aj v záujme Únie ako celku;
· podporovať kontinuálne prehlbovanie eurozóny a vytváranie nástrojov, ktoré posilnia jej stabilitu a odolnosť voči prípadným ďalším krízam;
· zasadzovať sa za princípy rovnakého zaobchádzania na vnútornom trhu a nediskriminácie občanov  a spotrebiteľov vo všetkých častiach Únie (napr. dvojaká kvalita potravín);
· podporovať silný a “múdry” rozpočet EÚ, ktorý umožní financovať tradičné politiky únie a zároveň bude schopný reagovať na nové výzvy;
· presadzovať kroky, ktoré posilnia bezpečnosť našich občanov a obranyschopnosť Slovenska, najmä napĺňanie aktualizovanej Bezpečnostnej stratégie, Obrannej stratégie a Vojenskej stratégie SR;
· podporovať plnenie spojeneckých záväzkov, ktorých súčasťou je dosiahnutie obranných výdavkov Slovenskej republiky na úrovni 1,6 percenta HDP do roku 2020 a modernizácia ozbrojených síl v súlade so západnými štandardmi Severoatlantickej aliancie.
 
 
V Bratislave 23. októbra 2017                           
                                                                                  Andrej Kiska, prezident SR
                                                                                  Andrej Danko, predseda NR SR
                                                                                  Robert Fico, predseda vlády SR

Vyhlásenie troch najvyšších ústavných činiteľov - priority zahraničnopolitickej orientácie SR22868