Vyhlásenie vlády Slovenskej republiky, 17. júl 2012

17.07.2012

Vláda SR pri príležitosti 20. výročia schválenia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky prijala nasledujúce vyhlásenie:

„Vláda SR si s plným rešpektom a vedomím historickosti okamihu pripomína deň 17. júl 1992, kedy Slovenská národná rada schválila Deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky.

Deklarácia o zvrchovanosti Slovenskej republiky vyjadrila vôľu slovenského národa založiť si vlastný štát. Pokojné rozdelenie federálneho Česko – Slovenska naplnilo túto vôľu a slovenský národ spoločne s príslušníkmi národnostných menšín budú mať 1. januára 2013 príležitosť osláviť už dvadsiate výročie existencie slobodnej a demokratickej Slovenskej republiky.

Vláda Slovenskej republiky oceňuje vysokú kvalitu priateľských vzťahov s Českou republikou a naďalej bude podporovať, aby sa dlhoročná spoločná história a blízkosť našich národov odrážali v efektívnej spolupráci na medzinárodnej úrovni.

Okrúhle výročie schválenia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky a blížiace sa výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky vníma vláda SR ako príležitosť na zhodnotenie dvadsiatich rokov existencie štátu a je pripravená v tomto duchu predložiť a prijať zásadné rozhodnutia. Vláda SR má pevné predsavzatie napĺňať svoj sociálno-demokratický program v atmosfére politickej stability, vyššej politickej kultúry a rozsiahleho sociálneho dialógu. Chce Slovenskú republiku ako krajinu pokojného života a práce.

Vláda SR vo svojej činnosti dôsledne sleduje jasnú proeurópsku orientáciu občanov Slovenskej republiky. Napriek tomu, že Slovensko v súčasnosti čelí vážnej kríze v eurozóne, vláda SR aj pri príležitosti 20. výročia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky jednoznačne vyjadruje svoje presvedčenie, že krízové javy môžu krajiny eurozóny riešiť len spoločným postupom a dodržiavaním dohodnutých pravidiel. Budúcnosť Slovenskej republiky je v Európskej únii a v eurozóne.“

8700