Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Vyhlásenie vlády SR k aktivácii článku 50 Zmluvy o EÚ Veľkou Britániou

29.03.2017

Slovenská republika vníma dnešnú aktiváciu čl. 50 Zmluvy o Európskej únii zo strany Spojeného kráľovstva ako očakávaný krok nadväzujúci na referendum, v ktorom britskí občania 23. júna 2016 rozhodli o odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie.

Aktivovaním čl. 50 Zmluvy o Európskej únii Spojené kráľovstvo oficiálne iniciovalo proces vystúpenia z Európskej únie, čím sa začína nová fáza našich vzťahov.

V najbližších dňoch sa začne formálna príprava rokovaní, ktorých rámec schvália hlavy štátov alebo predsedovia vlád 27 členských štátov EÚ na svojom najbližšom zasadnutí 29. apríla 2017.

Priority Slovenska sú známe a zhodujú sa s prioritami EÚ. V snahe minimalizovať neistotu v najbližšom období je naším záujmom zabezpečiť ochranu práv našich občanov žijúcich v Spojenom kráľovstve, ako aj finančné vyrovnanie záväzkov Spojeného kráľovstva vyplývajúcich z doterajšieho členstva v EÚ.

Ambíciou Slovenska je zachovať jednotu na úrovni 27 členských štátov Európskej únie počas celého obdobia trvania rokovaní o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ a následne sa dohodnúť na usporiadaní budúcich vzájomných vzťahov tak, aby boli na prospech občanov Európskej únie aj Spojeného kráľovstva.

Tlačový a informačný odbor
Úradu vlády SR

22068