Vyjadrenie predsedu vlády SR Petra Pellegriniho k Ústavnému súdu SR

15.02.2019

Nie som spokojný s výsledkom včerajšej voľby. Myslím si, že sme k voľbe mali pristúpiť zodpovednejšie. Pevne verím, že v krátkej dobe bude vypísaná nová voľba. Ja ako predseda vlády nebudem iniciovať ani mimoriadne rokovanie vlády, ani dnes nepožiadam parlament, aby v skrátenom legislatívnom konaní prerokoval zákon, ktorý by predĺžil obdobie tým, ktorí sú dnes ešte na pozícii sudcov, pretože si myslím, že v modernom demokratickom štáte v 21. storočí pri fungujúcich vzťahoch, pri fungujúcej koalícii má mať koalícia silu a možnosť nájsť zhodu na toľkých sudcoch ústavného súdu, aby bol súd funkčný.

Ja osobne nesúhlasím s tým, ako sa zachoval klub našej vlastnej strany, ktorý sa spolupodieľa na tom, že od zajtra bude ÚS SR nefunkčný a nebude si môcť plniť svoje ústavné právomoci tak, ako mu vyplývajú z Ústavy SR. A s tým sa ja osobne aj ako občan, aj ako predseda vlády nemôžem stotožniť a budem sa k tom vždy veľmi otvorene kriticky vyjadrovať.

Pevne verím, že bude čo najskôr vypísaná nová voľba a že všetci zodpovední politici, ktorí berú plat za to, aby zodpovedali za funkčnosť všetkých orgánov v tomto štáte, nájdu zhodu a zabezpečia, aby ústavný súd, ktorý je garantom demokracie a ústavnosti v tejto krajine, bol plne funkčný a mohol si plniť svoje úlohy.

26310